Mēs mācamies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.
Pielūgsme – ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.
Evaņģelizācija – Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: “Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis”
Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.
Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.
Sadraudzība – draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.

Nedaudz no vēstures:

Viesītes draudze – org. 1919.gadā, saukta arī Eķengrāves vai Lielzalves draudze, tagadējais nosaukums no 1940.gada. Kad 1916.gadā baptisti te iesāka savu darbu, tad te bija jau Zilā krusta ļaužu darbība. Baptistu darbu veicināja Garīgā atmoda. Dievnamu uzcēla 1921.gadā, kad draudzē bija ap simts locekļu, bet Brazīlijas emigrācijas kustības rezultātā draudze zaudēja savu dievnamu un gandrīz visus savus locekļus. Sakarā ar to baptistu darbam radās lielas grūtības un pat vajāšanas.

Dzīvu darbību Viesītē attīstīja pentakostu draudze, kas pēc Otrā pasaules kara apvienojās ar baptistu draudzi.

No 1994.gada Māsu pulciņa vadītāja L.Griga. Draudzē joprojām ir aktīvs evanģelizācijas gars un aktīva kalpošana.

 

 

Draudzes Rekvizīti:

Viesītes baptistu draudze
Reģ. Nr 90000303051
Smilšu iela 6, Viesīte, Viesītes novads LV-5237, Latvijas Republika

Bankas Konts – LV36UNLA0050001491093

epasta adrese: vbd@inbox.lv

Noderīga informācija:

https://www.facebook.com/Viesitecamp/?ref=aymt_homepage_panel