„Sevi pašu centies nodot Dieva rīcībā kā noderīgu darbinieku, kas pareizi māca patiesības vārdu.” 2.Timotejam 2:15

„Centies būt Dieva acīs krietns darbinieks, kam nav ko kaunēties un kas pareizi māca patiesības vārdu. „ 2.Timotejam 2:15

 

Vārds „AWANA” nāk no Bībeles.

“Approved Workmen Are Not Ashmed”

Apustulis Pāvils, būdams cietumā Romā rakstīja vēstuli savam jaunajam mīļajam draugam Timotejam. Otrajā vēstulē Timotejam Pāvils pamudināja Timoteju studēt rakstus kā „krietnam darbiniekam.”

Timotejs bija dedzīgs kristieties, kurš dzīvoja apmēram pirms 2000 gadiem. Viņam bija ticīga māte un krustmāte, kas mācīja viņam mīlēt To Kungu. Apustuļa Pāvila otrajā ceļojumā Timotejs sekoja līdzi kā biedrs un palīgs. Vēlāk viņš kļuva uzticams Dieva Vārda sludinātājs un mācītājs.

Tieši tāpat, kā Pāvils mācīja Timotejam studēt Rakstus un kalpot Tam Kungam daudzus gadus atpakaļ, kāds mācītājs ASV Čikāgā 20. gs. pamudināja tūkstošiem jaunu cilvēku sekot Kristum. 20. gs. 40.-os gados mācītājs Lenss „Doks” Lesems no Ziemeļu Puses Evaņģelizācijas Centra vēlējās atrast pieeju zēniem, meitenēm un pusaudžiem, kuri svētdienās neapmeklē baznīcu. Viens no Centra jauniešiem, Arts Rorheims, palīdzēja „Dokam” un viņa sievai „Skolotājai” izveidot AWANAs programmu. Tā kā „Doks” Lesems bija viņam tuvs draugs un kristieša paraugs, Arti var dēvēt par AWANAs garīdzniecības „”Timoteju”. Dievs svētīja šo jauniešu programmu, un tika radīti AWANAs formas tērpi, mācību grāmatas, izdomātas jautras spēles un apbalvojumu sistēma.

AWANAs Jauniešu Asociācija oficiāli tika dibināta 1950. gadā. Daudzas citas baznīcas uzzināja par AWANA un interesējās par savu klubu dibināšanas iespējām. Pirmie AWANAs klubi Kanādā tika dibināti 1973. gadā. 70.-to gadu beigās un 80.-os gados AWANAs klubu sistēma izplatījās visā pasaulē.

  1. gadā „AWANAs Jauniešu Asociācija” tika pārdēvēta par „AWANAs Internacionālajiem Klubiem”. 90.-tajos gados AWANAs klubi darbojās vairāk nekā 70 valstīs. AWANAs materiāli ir pieejami vairāk nekā 15 valodās. Oriģinālā programma ir piemērota dažādu valstu jauniešu prasībām.

Simtiem un tūkstošiem zēnu un meiteņu visā pasaulē mācās Dieva Vārdu AWANAs klubos katru nedēļu. Tu vari pievienoties šiem jaunajiem cilvēkiem un kļūt par mūsdienu „Timoteju” un „krietnu darbinieku”, mācoties iepazīt To Kungu un kalpot Viņam.

 

AWANA’s nodarbībās bērni tiek sadalīti četrās komandās, kuras tiek iedalītas pēc krāsām (Zaļa, Dzeltena, Zila un Sarkana). Katrai komandai ir savs līderis, kurš palīdz bērniem sagatavoties dotajam stafetes uzdevumam.

Katra komanda, izpildot dažādus stafetes uzdevumus, pelna savai komandai punktus:

  1. vieta – 100;
  2. vieta – 75;
  3. vieta – 50;
  4. vieta – 25.

Par atbalstīšanu, ātrāku nostāšanos vai pareizu stafetes izpildīšanu komanda var sev nopelnīt papildpunktus.

Pēc aktīvajām sporta aktivitātēm bērniem ir iespēja iemācīties zelta pantiņu, kas ir atrodams AWANA’s grāmatā. Zelta pantiņu bērni kopā mācas ar savas komandas līderi, pēc tam to atskaitot AWANA’s kluba galvenajiem līderiem.

Pēc aktīvās sportošanas un mācīšanās notiek apbalvošana, kur tiek paziņots par katras komandas sakrātajiem punktiem, vietām un bērni tiek iepriecināti ar saldām balviņām.