Svētdienās

14:00 Svētdienskola / kur? – Kultūras Pils Kino un konferenču zālē/ – 

bērniem vecumā no 3-6 gadiem ,  7-14 gadiem un no 14 gadiem – pusaudžu grupa
Mēs dalāmies 4 grupās. Mums ir interesanti kopā ar jaukiem svētdienskolotājiem.