Jauniešu vakars „Kā būt laimīgam?”

Kā jau katru mēnesi, Viesītes baptistu draudzē notiek jauniešu vakari, kur pārspriežam aktuālas tēmas jauniešu vidū. Februārī ir Valentīndiena, daudz tiek runāts par mīlestību, kas tā tāda ir, veikalos ir visādi nieciņi sirsniņu formā. Dažiem cilvēkiem šī diena liek justies vientuļi un nelaimīgi, bet kāpēc?
11. februārī domājām pat to, kas ir laime un kas ir prieks. Un, kā šīs divas sajūtas atšķirt vienu no otras?
Pie mums ciemos viesojās ciemiņi no Vīlandes draudzes, sludināja Toms Grīnbergs.
Vai esi aizdomājies, kas dara Tevi laimīgu? Vai esi piedzīvojis sajūtu, kad dzīve liekas pilnīga?

Bieži vien mēs sev sakām – kad es dabūšu jauno Iphonu es būšu laimīgs, kad es nopirkšu mašīnu, tad es būšu laimīgs, kad es apprecēšos, tad gan es būšu laimīgs. Jā, tas nav slikti, bet ir daudz lielākas lietas uz ko balstīt savu laimi.
Vispirms noskaidrosim, kas ir prieks. Kas Tevi dara priecīgu?
Jaunieši sniedza tādas atbildes kā mazu mērķu sasniegšana, piemēram, saldējuma nopirkšana vai tikšana pie labas grāmatas. Vārdnīca saka, ka prieks ir pacilātības sajūta, piemēram, ziemas prieki.

Ko Bībele mums saka par prieku?
Jēzus staigāja pa ciemiem un pilsētām un sludināja. Un viņš sapulcināja 70 mācekļus un izsūtīja viņus pa dažādām vietām.
Lūkas 10:17 „Un tie septiņdesmit pārnāca un ar lielu prieku stāstīja: “Kungs, pat ļaunie gari mums padodas Tavā Vārdā!””
Mācekļiem ir prieks, ka viņi kalpo un viņiem tas izdodas.
Vēl kāds stāsts…
Bija kāds bagāts tēvs, un dēls manto viņa mantojumu. Dēls to iztērē, un uznāk liels bads šajā zemē. Lūkas 15:16 „Un viņš būtu bijis priecīgs dabūt sēnalas, ko cūkas ēda, lai ar tām pildītu savu vēderu, bet neviens viņam tās nedeva.”
Kurš no mums mūsdienās priecātos par cūku ēdienu? Paldies Dievam, ja mums tas nav jādara.

Fil. 4:4 „Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr; es vēlreiz teikšu, priecājieties!”
Ja mēs ticam, ka Bībele ir Dieva vārds – Dieva iedvesmota grāmata, tad varētu teikt, ka šī mums ir pavēle. Viņš uzsver vēlreiz – priecājieties! Esiet kopā ar To Kungu.

Tagad mēs varētu padomāt – kas ir laime?
Vai laimētavā „Fēnikss” var iegūt laimi? Vai laimests dara laimīgu uz visu mūžu? Svarīgākais jautājums ir – vai laime var būt īslaicīga un pārejoša?
Ir cilvēki, kuri saka, ka ģimene un draugi viņu dara laimīgu. Tas ir lieliski, bet diemžēl apstākļi var mainīties, un laime var pazust. Vai dzīvē var notikt tā, ka pēkšņi pazūd laime?
Vārdnīca saka, ka laime ir stāvoklis, kad esam sasnieguši vislielāko iekšējo apmierinātību, dzīves pilnības sajūtu. Apziņa, ka ir izdevies īstenot savu cilvēcisko aicinājumu. Vai ir kāds, kurš pēc vārdnīcas skaidrojuma, var pateikt, ka ir patiesi laimīgs?
Laime nenozīmē, ka mēs visu laiku smaidām, bet tā nozīmē to, ka mēs to balstām uz kaut ko tādu, kas ir pārāks par visām problēmām mūsu dzīvē. Tātad, ja Tu saki, ka esi laimīgs, tad vajadzētu būt tā – lai kas notiktu, es esmu laimīgs. Pazaudēju darbu – tas nekas, māja nodega – tas nekas, izšķīros ar puisi vai meiteni – tas nekas. Kāda starpība, esmu laimīgs. Tas galīgi vairs nav prieks.

Psalmi 23:1-6. „1 Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka.
2 Viņš man liek ganīties zāļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens.
3 Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem Sava Vārda dēļ.
4 Jebšu es arī staigāju tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo Tu esi pie manis, Tava gana vēzda un Tavs gana zizlis mani iepriecina.
5 Tu klāj man galdu, maniem ienaidniekiem redzot, Tu svaidi ar eļļu manu galvu, mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai.
6 Tiešām, labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu Tā Kunga namā vienumēr.”
Šis psalms ir Dāvida dziesma. Viņš neraksta – paldies par manu māju, ģimeni vai draugiem. Viņš saka paldies Tev Dievs, ka Tu mani vadi un, ka Tu gādā par mani. Un paldies par to, ka es varēšu palikt Tavā apgādībā vienumēr.

Jāņa 15: 9-12. „9 Kā Tēvs Mani ir mīlējis, tā Es jūs esmu mīlējis: palieciet Manā mīlestībā!
10 Ja jūs turēsit Manus baušļus, jūs paliksit Manā mīlestībā, itin kā Es esmu turējis Sava Tēva baušļus un palieku Viņa mīlestībā.
11 To Es uz jums esmu runājis, lai Mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs.
12 Tas ir Mans bauslis, lai jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis.”
Šeit gan ir izmantots vārds „prieks”, bet – vai mēs varam iegūt pilnīgu prieku, ja ārā spīd saule un satiekam draugu? Tas visticamāk ir īslaicīgs, nevis pilnīgs prieks.
Jēzus saka: „Palieciet manā mīlestībā un jūs sapratīsit, kas ir pilnīgs prieks.”

Ja atgriežamies pie 70 mācekļiem, kuri tika minēti sākumā, ir vērts paskatīties, kas tur ir rakstīts tālāk.
Lūkas 10:17-20. „17 Un tie septiņdesmit pārnāca un ar lielu prieku stāstīja: “Kungs, pat ļaunie gari mums padodas Tavā Vārdā!”
18 Bet Viņš sacīja: “Es redzēju sātanu kā zibeni no debesīm krītam!
19 Redziet, Es jums esmu devis spēku, ka varat staigāt pāri čūskām un skorpioniem un katram ienaidnieka spēkam, un viss tas jums nekā nekaitēs.
20 Tomēr nepriecājieties par to, ka gari jums paklausa, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs.””
Ko nozīmē, ka mūsu vārdi ir ierakstīti debesīs (citos tulkojumos – dzīvības grāmatā)?
Jēzus saka, ja jūs nožēlojat savus grēkus un paliekat manā mīlestībā, tad jūs būsiet ar Mani debesīs. Un par to priecājaties, jo tās ir jūsu īstās mājās.

Salīdzinājumam – prieks ir kā mazs graudiņš. Kādam uz tā graudiņa ir rakstīts: jauna māja, mašīna vai Iphons, kādam ģimene. Kādam ir daži graudiņi, kādam vairāk.
Pētījumi rāda, ka prieks saglabājas 3 mēnešus. Piemēram, ja jūs nopērkat mašīnu, prieks ilgst kādus 3 mēnešus, pēc tam jūs vienkārši pierodat un sākat domāt par kaut ko jaunu, ko vēlaties iegādāties.

Laime būtu atrast kaut ko lielāku par ikdienas lietām. Laime būtu atrasties labības laukā, kur ir nevis sauja ar graudiem, bet visi graudi ir jūsējie. Bet tas var nozīmēt, ka jūs dabūjat ne to, ko jūs gribat. Tas var nozīmēt, ka jūs paņemat kādu no šiem graudiem un tur rakstīts, nevis saldējums, nevis jauna mašīna, bet – tavs vārds ir ierakstīts dzīvības grāmatā, tāpat arī uz nākamā grauda un nākamā.
Dievs nesaka, ka dos jums visu, ko gribēsiet. Viņš saka – šis viss ir Mans, un es esmu Kungs par to, bet ne to jums vajag, tas ko jums vajag, ir saprast, ka jūsu vārds ir ierakstīts dzīvības grāmatā, ka jūs pēc nāves nokļūsiet ar Mani debesīs. Tas ir viss, ko jums vajag. Priecājieties par to, pārējo uzskatiet par nieku.

Vai mēs gribam šādu laimi?
Tas var nozīmēt, ka iespējams mums nebūs jauna māja un mašīna, bet, ka mums būs Pats Dievs, ka mēs Viņu mīlēsim, un Viņš mīlēs (Viņš jau mūs mīl) mūs, un mēs būsim debesīs.

Ja Tu vēl nepazīsti Kristu, lūdz, lai Viņš ienāk tavā sirdī, saki, ka gribi Viņam sekot. Vislabāk sameklē kādu, kurš var lūgt kopā ar Tevi un dot kādu padomu.

Dievs apsola, ka mēs iepazīsim Viņa laimi, ja Viņam sekosim. Viņš mums to ir apsolījis, un Viņš Savus solījumus pilda. Lūdz, lai Dievs palīdz tev saprast, kas ir pilnīga laime. Dievs grib redzēt savus bērnus laimīgus.

/A.Sladze – teksts/

/I.Kalnieša – foto/