Ciemos Deivids Ronejs

Svētdien, 04.09.16., Viesītes baptistu draudzē viesojās sludinātājs Deivids Ronejs (David Roney), viņa

dzimtene ir ASV, taču Latvijā viņš ir jau no 2010. gada, un šajā laikā ir paspējis iemācīties latviešu

valodu. Deivids strādā ar jauniešiem, palīdz viņiem saprast, kas ir sekošana Jēzum, kā arī attīsta viņu

muzikālās dāvanas kalpošanā.

Šajā dievkalpojumā runājām par to, kas ir kristietis, kāda izskatās kristieša dzīve. Ja vienā teikumā

vajadzētu paskaidrot kristieša dzīvi, kāds tas būtu? Kas man kā kristietim ir jādara savā dzīvē?

Deivids uzskata, ka ir viens teikums Bībelē, kas lielāko daļu paskaidro. Un tas ir Gal. 5:6 „Jo Kristū

Jēzū nedz apgraizīšana ko spēj, nedz neapgraizīšana, bet ticība, kas darbojas mīlestībā.”

Vecās Derības laikā jūdi uzskatīja, ka, ja vīrietis ir apgraizīts, tikai tad viņš seko Dievam. Taču Pāvils

Jaunajā Derībā saka, ko ļoti radikālu – tas nav svarīgi, tam nav nekādas nozīmes, vienīgais, kas ir

svarīgi – ticība, kas darbojas mīlestībā.

Ja mēs lasām Bībeli, tad redzam, ka ticība un mīlestība iet roku rokā. Trīs lielākie Jaunās Derības

autori saka vienu un to pašu.

Vispirms jājautā, kas ir ticība? Deividam ticība nozīmē – ticēt Dievam, tam, kas Viņš ir, un tam, ko

Viņš ir teicis caur Savu Vārdu, ticēt Jēzum Kristum. Vēstulē Ebrejiem rakstīts, ka Dievam bez ticības

mēs nevaram patikt, un tas ir veids, kā mēs pieņemam pestīšanu. Ticība ir pamats tam, ko mēs darām

vai nedarām mūsu dzīvēs.

Ticība, kas darbojas mīlestībā. Mīlestība nav vienkārši lietvārds, tas ir darbības vārds. Ticībā Noa

būvēja šķirstu. Ābrahāmam bija ticība, un viņš atstāja savu dzimto pusi un devās uz vietu, ko Dievs

parādīja. Mozus, esot ticībā, izvēlās būt ar savu tautu. Šeit var redzēt atkal un atkal, ka kāda persona

ticībā ir kaut ko darījusi. Tāpat ir mūsu dzīvēs, ja mums kaut kam ir ticība, tad tam ir jāparādās mūsu

dzīvēs. Īsta ticība parādās darbos, tas notiek dabīgi, nesamāksloti.

Mēs esam izglābti mūsu ticības dēļ, nevis tāpēc, ka kaut ko darām vai nedarām. Un tāpēc, ka mums ir

īsta ticība, būs darbības. Tātad ticība darbojas, bet tikai caur mīlestību. Mīlestība katram cilvēkam var

nozīmēt, ko citu. Ir dažādi mīlestības veidi. Ne velti lielākā daļa dziesmu ir par mīlestību. Mīlestība

tāpat kā ticība darbojas. Ja mēs kādu mīlam, mēs vēlamies viņam darīt labu, un seko darbības. Tā ir

mūsu motivācija.

Dievam interesē ne tikai tas, ko mēs darām, bet arī – kāpēc mēs kaut ko darām, kāda ir mūsu

motivācija. Ir labi pildīt 10 baušļus, un tas arī ir jādara, bet tas, ka es varu teikt, ka neesmu neko

zadzis vai – kādu nogalinājis, nenozīmē, ka es esmu bez grēka. Dievam interesē ne tikai tas, ko mēs

nedarām, bet arī tas, ko mēs darām mīlestībā. Kādas ir mūsu darbības, un vai tādas vispār ir. Bībelē

rakstīts, ja Tu zini kādu labu lietu, ko Tev ir paredzēts darīt, bet to nedari, tas arī ir grēks. Mīlestība

mums liek nedarīt sliktu un darīt labu, un tā dod jēgu lietām.

1. Kor. 13:1 -3. „1 Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, tad es būtu

skanošs varš vai šķindošs zvārgulis.

2 Un, ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga

ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas.

3 Un, ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man

nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka.”

Mēs varam darīt daudz lietas, bet, ja mums nav mīlestības, tas nozīmē neko… Spēcīga rakstu vieta!

Mīlestība ir Jēzus pavēle. Jāņa 13:34. „Jaunu bausli es jums dodu, lai jūs viens otru mīlētu. Kā es jūs

mīlēju, tā arī jūs cits citu mīliet!”

Ja Jūs mīlat Dievu un apkārtējos cilvēkus, tad būtībā Jūs piepildāt bauslību. Jēzus ir mīlestības

standarts, Viņš ir parādījis, kas ir mīlestība. Viņš mīlēja ikvienu, arī savus ienaidniekus. Mēs varam

nezagt, nekrāpt, bet, ja mums nav mīlestības, tas nelīdz neko…

Atk. gr. 2:1-7. „1 Efezas draudzes eņģelim raksti: tā saka Tas, kas tur labajā rokā septiņas zvaigznes un

kas staigā septiņu zelta lukturu vidū: 2 Es zinu tavus darbus un pūles, tavu pacietību un ka tu nevari

panest ļaunus cilvēkus un esi pārbaudījis tos, kas saucas par apustuļiem, bet nav, un esi atradis tos par

melkuļiem.

3 Tev ir pacietība, tu esi grūtumu nesis Mana Vārda dēļ un neesi piekusis.

4 Bet Man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību.

5 Tad nu pārdomā, no kā tu esi atkritis; atgriezies un dari pirmos darbus. Bet, ja ne, tad Es nākšu

pie tevis un nostumšu tavu lukturi no tā vietas, ja tu neatgriezīsies. Bet tas tev ir, ka tu ienīsti Nikolaītu

darbus, ko arī Es ienīstu.

7 Kam ausis, tas lai dzird, ko Gars saka draudzēm: tam, kas uzvar, Es došu ēst no dzīvības koka, kas ir

Dieva paradīzē.”

Dievs draudzei saka – Jūs darāt daudzas labas lietas, bet man pret Jums ir tas, ka Jūs vairs nedarāt

lietas ar pirmo mīlestību. Dievs saka, ka mēs varam viens otru mīlēt labāk, ja nožēlojam. Un tas ir

pirmais solis – nožēlot. Ne tikai darīt labas lietas, bet arī nožēlot sliktās lietas mūsu dzīvē. Nožēlo un

dari lietas ar pirmo mīlestību. Vai atceraties, kāds bija laiks, kad tik tikko sākāt sekot Jēzum? Kā tas

izpaudās Jūsu dzīvēs? Kāda izskatījās Jūsu pirmā mīlestība pret Dievu? Mēģini to atcerēties, kad ir

grūti.

Kristieša dzīve ir ticība, kas izpaužas mīlestībā. Ja koncentrēsimies uz šo, tad visas pārējās lietas

sakārtosies. Ja mēs izgāžamies – nožēlojam un turpinām tālāk censties. Nebūs viegli, bet tas ir tā

vērts.