Svētdien, 2016. gada 17. janvārī pie mums ciemos viesojās mācītājs, bīskapa vietnieks un garīdznieku brālības priekšnieks Edgars Godiņš.

Viņš bija kopā ar mums, lai apskatītu mūsu draudzes telpas, iepazītos ar mūsu draudzi un lai dalītos ar Dieva vārdu. Mēs klausījāmies, domājām par to, kas ir augšana.

Bībelē Pāvila vēstulē efeziešiem 4:15 – 16 ir teikts: ,,Apliecinādami patiesību mīlestībā, mēs pieaugsim Kristū, kas ir galva visam. No viņa visa miesa, saistīta un savienota visādām saitēm, katra daļa darbodamās un celta viņa mīlestībām iegūst spēju augt.” Šajos pantos ir pieminēts AUGT.  Augt –  tas nozīmē, ka aug tikai tas, kas ir dzīvs. Mums jābūt dzīvās attiecībās ar Viņu. Otrkārt, Vai es vēlos būt veselīgs Kristus māceklis? Tas ir tāds, kurš mīl Dievu, kuram ir svarīgas viņa attiecības ar Dievu, viņš grib paklausīt Dievam , kalpot. Treškārt,  augšana ir kustība, kuru var mērīt. Lai izprastu augšanu, to var mērīt ar laiku. Cik laika tu pavadi ar Savu Kungu? Nevajag teikt: „ Tagad es veltīšu divas stundas manas dzīves Viņam,‘’ nevajag solīt to, ko nevari izpildīt. Sāc ar mazumiņu, ar divām minūtēm klāt sava laika Viņam, un vēlāk pamanīsi, ka minūtes pamazām pārvēršas stundās.  Atrodi laiku, kad apstaties no visas ikdienas un saki: „ Tagad, Kungs, mans laiks ir pilnībā Tev.” Atmetot visu lieko un aizlūgt par citiem. Tu vari lūgt: ,,Dievs uztici man cilvēku par kuru es varētu lūgt.’’ Sākumā  tas varbūt būs viens, pēc laika būs vairāki.

Un kas piepilda Tavu dzīvi, kurnēšana vai prieks? To ietekmē mūsu dzīvi piepilda grēki vai KRISTUS.

Paldies, Edgaram Godiņam, par šo vārdu un pārdomām.