Sestdien, 2. aprīlī daļa no jauniešu komandas devās uz Rīgu lai

piedalītos angļu valodas un sporta nometnes „Did you get my message”  apmācībās.

Apmācībās bija lieliska iespēja iegūt pieredzi un dalīties ar citiem jauniešiem savās zināšanās, pieredzē, kā arī iegūt jaunus

draugus no citām draudzēm, kas arī nodarbojas ar nometņu organizēšanu.  Šajās apmācībās varēja vairāk saprast, uzzināt,

kas šajā nometnē ir svarīgākais, kāpēc tā notiek un ir nepieciešama. Cik svarīgi ir koncentrēties uz mērķi, kam un par ko šī

nometne ir domāta. Kā pats galvenais tika uztvertas attiecības ar jauniešiem nometnes laikā. Ir svarīgi ka mēs ar jauniešiem

veidojam šīs attiecības un veltam laiku viņiem, lai viņi justos svarīgi, mīlēti un vajadzīgi. Dažreiz tas prasa upurēt kādus

savus uzdevumus, bet attiecības ir svarīgākas par jebkādu citu ne tiksvarīgu darbu vai uzdevumu.

Patīkami bija klausīties citu jauniešu stāstos un liecībās par nometni, viņu pieredzi. Ļoti interesanti tika pastāstīts par

tulkošanu, kādam ir jābūt un kā ir jārīkojas tulkam, kas bieži vien mums liekas tik vienkāršs darbs, bet tā nemaz nav.

Tulkam ir jāizjūt stāstītāja emocijas, kustības un valoda. Viņam ir jāiziet cauri tam pašam, ar ko dalās runātājs.

Apmācībās tika dots laiks arī mums pašiem – komandai, kur mēs varējām pilnveidot savstarpējās attiecības viens ar otru,

mācīties vienam otru atbalstīt un palīdzēt pilnveidot izaugsmi. Komandā ir svarīgi dalīties ar savām idejām, mācīties

atrisināt konfliktus, tikt uzklausītam, nebūt pasīvam un censties darīt visu, lai iesaistītos. Laba komanda ir tāda komanda,

kas sadarbojas un strādā kopā, nevis katrs dara savu uzdevumu.

Ja komanda darīs visu kopā, atbasltot viens otru, izsakot savu viedokli, ieteikumus, tad visi kopā varēs izdarīt daudz vairāk.

Apmācības mums katram deva iespēju pārdomāt kādas lietas arī savā dzīvē un mācīties izvērtēt, kas tad ir tas svarīgākais.

Laiks ir nauda. Izmanto laiku, kas tev ir dots.