Sestdien, 23. janvārī Viesītes draudzes jauniešiem tika dota lieliska iespēja apmeklēt History Makers jauniešu konferenci. Šī konference notiek jau ceturto gadu, bet katru gadu ar attiecīgu tematu, šogad tas bija „Remain” jeb „Palikt”.

Šajā konferencē jauniešiem bija iespēja gūt jaunu skatījumu, pieredzi. Kā stāsta paši jaunieši: „History makers konference bija ļoti vērtīgs pasākums. Vērtīgs, jo guvu jaunas atziņas, stiprinājumus, iedrošinājumu savā dzīvē caur liecībām, sprediķiem. Bieži vien mums mūsu dzīvē ir dažādas aizraušanās, bet vai tās sakrīt ar mūsu mērķi? Varbūt aizraušanās ir pārākas par Jēzu.

Iedrošinājums man un ikvienam, ka Dievs vienmēr ir klāt esošs, jebkurā brīdī un laikā. Mēs esam tik daudz, bet Viņš ir klātesošs visiem. ‘

Bija ļoti vērtīgi, ka varējām kopā slavēt Dievu. Tas bija tik brīnišķīgi sajust to, kā Dievs stiprināja arī caur dziesmām.

Bija lieliska iespēja iepazīties arī ar citiem jauniešiem, kuriem dzīvē Dievs nav svešs, apspriest, uzklausīt un mainīties ar dažādiem viedokļiem.”

Pasaule pazudīs, bet paliks tikai nesatricināmais. Tu tiksi izaicināts veidot dzīvi, kas pastāvēs. Dzīvi, kas balstīta uz nesatracināmām vērtībām.