22. aprīlī notika pēdējais jauniešu vakars pirms vasaras sezonas, jo vasara solās būt spraiga un pilna notikumiem, līdz ar to jauniešu vakari atsāksies rudenī.
Vai tu esi kādreiz aizdomājies par to, kur tu nonāksi, kad nomirsti? Kas īsti ir debesis?
Par to šajā reizē runāja sludinātājs Deivids Ronejs (David Roney). Deivids strādā ar jauniešiem, palīdz viņiem saprast, kas ir sekošana Jēzum, kā arī attīsta viņu muzikālās dāvanas kalpošanā.

Vai ir kaut kas tāds, ko tu ĻOTI gaidi? Atvaļinājumu? Vasaru? Skolas beigas? Dzīvē ir daudzas lietas, ko mēs gaidām.
Deivids stāsta: „Man reiz bija kāds brauciens, ko es gaidīju tik ļoti, ka tas bija vienīgais, par ko es domāju. Bija vidusskolas pēdējais gads. Brauciens bija paredzēts uzreiz pēc Ziemassvētkiem. Tas arī bija vienīgais, par ko es domāju Ziemassvētkos. Es nesaņēmu tādas dāvanas, kā vēlējos, bet tie tik un tā bija labākie Ziemassvētki, jo es zināju, ka pēc 12 stundām došos uz Hondurasu, lai palīdzētu kādā skolā. Ir lietas, kuras mēs patiešām ļoti gaidām, un tās mēdz ietekmēt to, kā mēs dzīvojam.”
Vai tas, ka tu gaidi atvaļinājumu vai skolas beigas ietekmē kaut ko? Vai šī gaidīšana maina to, kā tu dzīvo?

Šodienas tēma „Debesis” iespējams nav nekas tāds, par ko tu domā katru dienu, bet dzīvē laiku pa laikam notiek kaut kas tāds, kas atgādina, ka šī zemes dzīve nav mūžīga. Kas notiek, kad kāds nomirst?

Kad jūs dzirdat vārdu ‘debesis’, kas nāk jums prātā? Ir daudzas lietas, kas mums asociējas ar debesīm, un daudzas no šīm lietām neliekas interesantas. Piemēram, mūžīga staigāšana pa mākoņiem un arfas spēlēšana. Tas neizklausās ļoti aizraujoši.
Deivids tic, ka debesis ir kaut kas lielāks un labāks, nekā mēs spējam iedomāties.

Bībele saka, kad kāds nomirst, šis cilvēks stājas Dieva priekšā. Un notiek tiesa. Dievs neskatās, cik daudz labu lietu esi darījis vai cik daudz sliktu lietu, bet viņš skatās uz vienu lietu – vai tu tici Jēzum. Bībele skaidri un gaiši saka, ka vienīgais veids, kā mēs varam nonākt debesīs, ir caur Jēzu Kristu.

Ne visi šobrīd atrodas debesīs vai ellē, Bībele saka, ka ir tāda pagaidu elle un pagaidu debesis. Un, kad Jēzus nāks otrreiz, tad būs pasaules gals, kā arī tad būs otrais spriedums tiem cilvēkiem, kuri ir pagaidu debesīs. Un Viņš skatīsies kādi un cik daudz darbi darīti, tas nozīmē, ka kāds debesīs būs lielāks nekā otrs, taču tur nebūs skaudības, jo debesis ir perfekta vieta. Vēl Bībele saka, ka Viņš radīs jaunas debesis un jaunu zemi. Un šīs būs debesis, kas pastāvēs mūžīgi, tāpat kā elle. Noteikti tas izklausās nedaudz jocīgi vai nesaprotami.

Pēdējās divās nodaļās Bībelē – Atklāsmes grāmatas 21. un 22. nodaļā runā par to, kā izskatīsies jaunās debesis un jaunā zeme. Šī grāmata tika sarakstīta apmēram 2000 gadu atpakaļ, un šim vīram bija vīzija no Dieva, par to kas notiks laiku beigās. Un daļu no tā viņš pierakstīja.
Izlasot šīs divas nodaļas, ir grūti tās saprast, jo tās vēsta, ka nebūs sāpju, nebūs noguruma, nebūs saules un mēness, visi būs laimīgi, bet tāpēc jau tās sauc par debesīm un to mēs sapratīsim, kad tur nokļūsim.

Deivids dalās pārdomās: „Ir labi atbraukt mājās, tur ir skaisti, bet tur nebūtu tik labi, ja tur nebūtu mana ģimene. Labākā daļa par debesīm ir tā, ka tur būs Dievs. Viņš mūs tik ļoti mīl, ka izvēlējies dzīvot starp mums. Un Viņš aizslaucīs visas asaras, viņš patiesi un dziļi rūpēsies par mums. Es labāk izvēlos būt sliktākajā vietā, bet ar savu ģimeni, nekā mājās, bet bez ģimenes, un tas pats ir ar Dievu – debesis nebūtu viens un tas pats, ja tur nebūtu Dieva. Bet tāpēc, ka Viņš tur ir, tās ir debesis. Tas ir tas pēc kā es ilgojos, it īpaši brīžos, kad dzīvē neiet tā, kā vēlētos. Tas, ko es vienmēr varu gaidīt – kādu dienu šis viss beigsies. Es būšu vietā ar Dievu, kur vairs nebūs nekādu problēmu. Un tas ir brīnišķīgs apsolījums visiem mums, kas tic Jēzum.”

Ir labi domāt par debesīm, un šīm domām vajadzētu izmainīt to, kā tu dzīvo šodien.

2. Pētera 3:1-14 „1 Mīļie, šī jau ir otra vēstule, ko es jums rakstu. Tanīs es cenšos ar atgādinājumiem uzturēt modru jūsu prāta skaidrību,
2 lai jūs atcerētos svēto praviešu jau sen teiktos vārdus, kā arī mūsu Kunga un Pestītāja bausli, ko no saviem apustuļiem esat mācījušies.
3 Papriekš ievērojiet to, ka pēdējās dienās nāks nikni smējēji, kuri dzīvos savās pašu kārībās
4 un sacīs: kur paliek Viņa apsolītā atnākšana? No tā laika sākot, kad tēvi iegāja mierā, viss paliek tā, kā bija no radīšanas sākuma. –
5 Tiem, kas to apgalvo, paliek apslēpts, ka vecos laikos debesis un zeme ir cēlušās Dieva vārda spēkā no ūdens un ar ūdeni.
6 Tāpēc arī toreizējā pasaule gāja bojā ūdens plūdos.
7 Bet tagadējās debesis un tagadējo zemi glabā un uztur tas pats vārds ugunij un bezdievīgo cilvēku tiesas un pazušanas dienai.
8 Bet to vien turiet vērā, mīļie, ka viena diena Tam Kungam ir kā tūkstoš gadi un tūkstoš gadi kā viena diena.
9 Tas Kungs nevilcina Savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās.
10 Bet Tā Kunga diena nāks kā zaglis, tanī debesis ar lielu troksni zudīs, un pasaules pamati degdami izjuks un zeme un viss, kas uz tās radīts.
11 Kad nu viss tas tā iznīks, cik stipriem tad jums jābūt svētā dzīvē un dievbijībā,
12 gaidot un pasteidzinot Dieva dienas atnākšanu, kuras dēļ debesis ugunī sadegs un pasaules pamati karstumā izkusīs.
13 Bet mēs gaidām pēc Viņa apsolījuma jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo.
14 Tādēļ, mīļie, to gaidīdami, centieties, ka Viņš jūs atrod ar mieru sirdī, neaptraipītus un nevainojamus.”

Šī rakstu vieta vēsta, ka zeme sadegs, un viss uz zemes, ko mēs redzam, tiks iznīcināts. Reizēm mēs ilgojamies pēc kaut kādam mantiskām lietām, mēs ieguldām daudz laika un līdzekļus, bet kādreiz tās vairs neeksistēs.
Viens no lielākajiem jautājumiem, ko uzdod Bībele ir: „Ko tas līdz, ka cilvēks iegūst visu pasauli, bet zaudē savu dvēseli?”

Ir labi atgādināt sev to, ka viss sadegs. Viss, kas ir uz šīs zemes, vairs neeksistēs. Un tam būtu jāietekmē, kā mēs redzam šīs lietas.
Bībele saka, ka mums ir iespēja krāt debesīm, tās mantas nekad nepazudīs, tās nevarēs nozagt.

Ir cilvēki, kuri saka, vai tad 2000 gadu nav pietiekami ilgi, lai Jēzus nāktu otrreiz, kur tad Viņš ir? Varbūt Viņš nenāks atpakaļ? Šī rakstu vieta parāda, ka Dievs uz laiku skatās savādāk nekā mēs, Viņam 1000 gadi ir kā viena diena. Dievs pacietīgi gaida, kad cilvēki pie Viņa atgriezīsies, jo Viņš negrib, lai cilvēki nonāk ellē.

Pēdējā lieta, ko Dievs saka, ir tā, ka mums jādzīvo svētas dzīves Viņam. Svēts nenozīmē perfekts, bet svēts nozīmē, ka esi nošķīries un veltījis savu dzīvi Dievam.

Mēs zinām, ka Jēzus kādu dienu nāks atpakaļ, bet mēs nezinām, kurā dienā tas notiks. Tas var notikt nākamajās 5 minūtēs. Jautājums ir, vai tu būtu gatavs, ja Jēzus nāktu šobrīd?
Mums būtu jādzīvo tā, lai mēs esam gatavi, kad Jēzus nāks otrreiz.
Pats svarīgākais ir tas, ka mēs ticam Jēzum Kristum, ka mēs izvēlamies Viņam sekot. Ja tā ir, tad tu būsi debesīs. Otrā lieta ir krāt mantas debesīm. Tur tās nekad nepazudīs un nesadegs.