Jauniešu dievkalpojums „Īstā vieta, kur meklēt”

Sestdien, 5.martā, notika jauniešu dievkalpojums. Šoreiz pie mums ciemos

bija ieradies Raimonds Logins. Dievkalpojuma tēma bija par to, kur tad ir tā īstā

vieta, kur meklēt. Kur meklēt atbildes, darbu, finansējumu utml.

Bieži vien, kad mēs kaut ko mēģinām, mums neveicas un mēs padodamies.

Piemēram, ja tu piedalies loterijā ir kāds kuram veicas, bet pārējiem nē. Kā Tu jūties

šādā situācija, kad ir tikai viens veiksmīgais, bet tev pasaka mēģini vēlreiz, varbūt

nākamreiz izdosies? Mēs droši vien domājam: Kāpēc tieši viņš. Kāpēc Tu? Tas ir

negodīgi… Bet, tā jau tajā dzīvē ir, kādam paveicas, kādam nepaveicas.

Mums visapkārt ir kādi principi. Šis ir mans princips. Šis ir mans dzīves moto.

Šī ir mana dzīves jēga. Cik daudz jūs šādi apkārt esat dzirdējuši?

Lasot Jāņa ev. 1:1-3 „Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un

Vārds bija Dievs.  Tas bija iesākumā pie Dieva.  Caur Viņu viss ir radies, un bez

Viņa nekas nav radies, kas ir. ” un Jāņa ev. 1:14 „Un Vārds tapa miesa un mājoja

mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā

Dēla, pilnu žēlastības un patiesības.” Jānis uzskatīja, ka dzīves jēga nav principos,

bet gan personā. Tu atrodi savu principu un tad tu būsi atradis savu dzīves jēgu. Tā

gan nav. Ja tu gribi ko iemācīties, iegūt, Tev ir jāiet pie kāda skolotāja un jāsaka „Es

gribu būts tavs māceklis. Es gribu no tevis mācīties”.

Kāds cilvēks, kuru sauca Nataniēls, bija skeptiķis – cilvēks kurš neticēja un

apšaubīja kādas lietas. Nataniēls skatījās uz Kristu no augšas. Iespējams, tu skaties

kristietību no augšas. Iespējams, tu zini kādu, kas skatās uz kristietību no augšas un

uzdot jautājumu, vai no kristietības vispār ir kāda jēga, vai no turienes var nākt kas

labs? Bet ziniet ko Bībele saka – Bībele to parāda. Dievs izvēlas nevis vecāko, bet

jaunāko. Dievs izvēlas mazāko, nespēcīgāko. Dievs vienmēr darbojas caur vīriem un

sievām, kurus neviens nevēlas. Kuriem nevienam neesi tu vajadzīgs.

Nataniels bija lepns. Vai lepnums vienmēr ir slikta lieta? Aiz lepnuma slēpjas

ilgas, meklēšana. Un saki ko gribi, ikviens ilgojas, ikviens meklē. Mēs gribam būt,

mēs vēlamies parādīt sevi tādu, ka mums nekas neinteresē, es zinu visas atbildes, es

esmu kruts, stilīgs utml. Man dzīvē viss ir kārtībā, man dzīvē viss ir stabili.

Vai arī tev šķiet, ka zini visas atbildes? „Nu labi, aiziešu paskatīšos, es jau

neko negaidu, nu labi, varbūt viņš palīdzēs tikt pāri manai vientulībai. Varbūt darīs

laimīgāku, bet neko vairāk”. – ar tādu attieksmi Nataniēls gāja pie Jēzus.

Tas nav slikti, ja tev ir daudz jautājumu, Viņš neatraida, Viņš grib atbildēt.

Viņš grib, lai tu meklē iemeslu tam ticēt. Ja tev ir šaubas, ja tev ir daudz lielu

jautājumu, turpini uzdod šos jautājumus.

Tad kad tu nāc pie Jēzus, negaidi kaut ko maziņu, jo mēs saņemam vienmēr

daudz ko vairāk, kā mēs spējam iedomāties. Reizēm, kad cilvēki iet pie Jēzus, viņi

netic, ka varēs atrast atbildes pie Jēzus.

Viņš ir vārds. Viņš ir Dievs starp debesīm un zemi, viņš ir ceļš. Es esmu, es

esmu, es esmu.

Jēzum patīk, ka cilvēki meklē, tāpēc mans aicinājums –

turpini meklēt, meklē īstajā vietā.

Īstā vieta nav dzīves princips.