Pēc ilgāka laika iepauzēšanas, sestdien, 6. februārī notika pirmais jauniešu dievkalpojums. Dievkalpojuma tēma bija „Lūgšana”.

Šoreiz mēs klausījāmies un diskutējām kopā ar Deividu (David Roney), bet pielūgsmi vadīja Viesītes draudzes slavēšanas grupa.

Klausoties un diskutējot, noskaidrojām – Kas ir lūgšana? Kāda ir lūgšana? Kas mums traucē lūgt? Kāpēc mums ir bailes lūgt.

Diskutējot grupās, Deivids mūs aicināja salīdzināt mūsu attiecības ar labāko draugu un Dievu. Vai mēs ikdienā izturamies pret labāko draugu tāpat kā pret Dievu un otrādi. Cik bieži mēs sarunājamies un kā izturamies pret savu labāko draugu un cik bieži mēs sarunājamies un kā izturamies pret Dievu.

Dievam nav svarīgi, cik daudz vārdus tu pasaki lūdzot, jo Viņam nav svarīgs tavs plašais vārdu krājums, bet gan tas, kā tu to dari un vai tu to dari no sirds.