Jauniešu vakars „Mīlestība, kas nebeidzas”

Neilgi pirms Ziemassvētkiem – 10. decembrī notika jauniešu vakars „Mīlestība, kas nebeidzas” Viesītes kultūras pils jauniešu telpās.
Sludināja Deivids Ronejs (David Roney), viņa dzimtene ir ASV, taču Latvijā viņš ir jau no 2010. gada, un šajā laikā ir paspējis iemācīties latviešu valodu. Deivids strādā ar jauniešiem, palīdz viņiem saprast, kas ir sekošana Jēzum, kā arī attīsta viņu muzikālās dāvanas kalpošanā.
Pielūgsmi vadīja Viesītes draudzes slavēšanas grupa.
Jaunieši un ne tikai – cilvēki kopumā ļoti daudz domā par mīlestību. Kad Deivids bija jaunāks, viņš lasīja grāmatu „Through Gates of Splendor” (Cauri krāšņuma vārtiem). Tas ir stāsts par vairākām ģimenēm, kas gribēja citiem pastāstīt par Dievu. Viņi uzzināji par kādu cilti Ekvadorā, kas nevienu no ārpasaules negribēja uzņemt – viņi svešiniekus uzreiz nogalināja, taču ģimenes nolemj tur doties un ar šo cilti parunāt. Vīri bez sievām un bērniem uzbūvē telti dažu km attālumā, un sākas kaut kāda veida attiecības. Taču kaut kas notiek, un šī cilts nogalina visus vīrus. Sievām bija izvēle – braukt mājās un vienmēr ienīst šos cilvēkus, kas nogalināja viņu vīrus, vai – palikt un turpināt iesākto. Sievas ar bērniem aizgāja uz šo cilti ar mīlestību un sāka ar viņiem dzīvot. Cilts bija izbrīnīta, kā šīs ģimenes var nākt pie viņiem ar mīlestību pēc visa, ko viņi bija izdarījuši ar sievu vīriem. Tā bija mīlestība, kas cilvēkiem nav saprotama, ar tādu mīlestību spēj mīlēt tikai Dievs. Cilts bija uzrunāta.
1. Jāņa 4:9-11. „Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam Savu vienpiedzimušo Dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur Viņu. Šī ir tā mīlestība nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka Viņš mūs mīlējis un sūtījis Savu Dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt.”

Padomā, kā Tu zini, ka kāds Tevi mīl?
Jaunieši sniedza tādas atbildes kā rūpes, godīgums, pacietība, spēja piedot.
Jūs noteikti esat dzirdējuši – Dievs Tevi mīl, bet kā es to patiešām varu zināt?
Lai saprastu skudru un skudra saprastu mūs, nekas cits neatliek kā kļūt par skudru. Tieši tādēļ Dievs kļūst par cilvēku, lai mēs Viņu saprastu, lai mēs saprastu un redzētu Viņa mīlestību, ko varam izlasīt iepriekš minētajā rakstu vietā (1. Jāņa 4:9-11).
Ziemassvētkos mēs svinam, ka Dievs kļuva par cilvēku. Tas ir Pats Dievs. Un Kurš gan var labāk pastāstīt, kā Dievs mūs mīl, kā Pats Dievs?
Šajā rakstu vietā ir arī minēts tāds vārds kā – vienpiedzimušais. Dievam nebija vairāki dēli vai meitas, Viņam ir viens Dēls, kuru Viņš ļoti mīl. Dievs izvēlas sūtīt Savu Dēlu kā bērnu, lai izveidotu attiecības ar cilvēkiem. Dievs piedzimst nevis mājās, bet kūtī, turklāt vēl silītē – netīrā vietā, no kuras ēd dzīvnieki.
Ko šāda piedzimšana parāda par Dievu?
Jaunieši sniedza tādas atbildes kā nepareiza gaumes izjūta, pazemība, pieejamība, vienkāršība.
Dažreiz liekas, ka vecāki mūs nesaprot, ka viņi nekad nav bijuši mūsu situācijā un nekad mūs nesapratīs.
Dievs saprot, ko nozīmē būt cilvēkam, Viņš iet cauri tām pašām lietām, kam mēs ejam cauri – kārdinājumiem, emocijām, izsalkumam, utt. Mēs nevaram teikt, ka Dievs mūs nesaprot. Viņš uzauga kā parasts cilvēks un arī nomira kā parasts cilvēks. Mēs kā cilvēki mīlam tos, kuri mūs mīl vai kuri pret mums ir labi, bet Dievs mīl ikvienu arī tos, kas Viņu nemīl.
Deivids stāsta kādu atgadījumu no savas dzīves: „Bērnībā man bija kāds draugs, kuram bija ļoti foršas spēles, tādas, kādas man mājās nebija. Tāpēc es centos būt viņa draugs, lai tiktu pie viņa ciemos un varētu ar tām spēlēties. Un tāda ir mūsu cilvēku daba – mēs bieži meklējam pašlabumu.”
Bieži vien, kad kāds mūs sāpina, mēs izvēlamies no tā cilvēka novērsties, jo, ja viņš mani nemīl, tad es viņu nemīlu. Un, ja man nav nekāda labuma no šī cilvēka, tad man viņu nevajag.
Bet Dieva mīlestība ir savādāka. Mēs visi esam mīlēti. Dievs grib, lai mums ir attiecības ar Viņu, taču bieži vien mēs izvēlamies iet prom no Dieva un krist arvien lielākā grēkā, taču grēka alga ir nāve. Tāpēc Dievs sūta Jēzu Kristu, lai Viņš nomirtu pār mums un varētu mūs izglābt. Dievs sūta Savu Dēlu, kad mēs jau bijām aizgājuši no Viņa, par spīti visam, ko bijām izdarījuši (1. Jāņa 4:9-11).
Mums nevajag baidīties, ka Dievs mūs pārstās mīlēt. Viņa mīlestība nav saistīta ar to, ka esam labi cilvēki, bet ar to, ka Viņš ir labs Dievs. Viņš ir gatavs atdot visdārgāko lietu Savā dzīvē. Ja Viņš ir gatavs atdot savu Dēlu, Viņš ir gatavs atdot visu.
Dievs ne tikai izpērk mūsu grēkus, bet arī parāda kā mums būtu jādzīvo.
Ja mēs redzam, ka mums tuvi cilvēki iet uz pazušanu un ka viņu dzīvesveids var slikti beigties, mūsu pienākums ir viņus brīdināt. Un mēs to nedarām, lai kontrolētu viņu dzīves, bet mēs to darām, tāpēc, ka viņus mīlam. Tāpat arī Dievs. Ja mēs gribam dzīvot paši uz savu galvu, šādas dzīves sekas ir nāve. Taču Dievam ir labāks variants – dzīvot caur Jēzu (1. Jāņa 4:9-11).
Kad Dievs mums kaut ko aizliedz, tas nav tāpēc, lai mūs kontrolētu, tas ir tāpēc, lai mums palīdzētu. Viņš ved mūs uz dzīvību, nevis nāvi.
Droši vien kāds no Jums pie sevis jautā – kā mēs saņemam Dieva mīlestību?
Pirmkārt, mēs varam nākt pie Jēzus. Padomā, vai tiešām tici Ziemassvētku patiesajai būtībai. Vai tici, ka Jēzus ir atnācis un nāks vēlreiz? Ko tas Tev nozīmē?
Svarīgi ir arī nožēlot. Iespējams sapratīsi, ka līdz galam tam netici. Nožēlo un lūdz Dievam, lai palīdz Tev noticēt.
Pēdējā lieta ir lūgt par to. Pāvila vēstulē Efeziešiem viņš lūdz, lai cilvēki saprastu, cik liela ir Dieva mīlestība pret viņiem.
Ef. 3:13-21. „Tāpēc es lūdzu: nezaudējiet drosmi, kad es ciešu jūsu dēļ – manas ciešanas ir jūsu gods. Tādēļ es loku savus ceļus Tēva priekšā, no kā ikviena cilts debesīs un virs zemes dabū savu vārdu, lai Viņš Savā godības bagātībā jums dotu Savu Garu un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku un lai Kristus, jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu, un, ar to piepildīti, iegūtu visu Dieva pilnību. Bet Viņam, kas, darbodamies mūsos ar Savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods draudzē un Kristū Jēzū uz audžu audzēm mūžu mūžos.”
Dieva mīlestība ir tik liela, ka mums ir vajadzīga palīdzība, lai to saprastu dienu no dienas..