Jauniešu vakars „Kas ir kristietis”

29. oktobrī notika jauniešu dievkalpojums “Kas ir kristietis?!“. Sludināja Raimonds Logins, pielūgsmi vadīja Viesītes draudzes slavēšanas grupa. Raimonds Logins kalpo Vīlandes baptistu draudzē, ka arī aktīvi iesaistās organizācijā „Jauniešu virzība”, ir Martas vīrs un divu meitiņu tēvs.
Vai Tu esi sev kādreiz vaicājis, kas ir kristietis? Varbūt Tu esi gājis baznīcā vai pazīsti kādu, kas sauc sevi par kristieti. Ko īsti nozīmē šis vārds?
Mūsdienu jaunieši ar internetu ir uz Tu un lielāko daļu atbilžu meklē Googlē. Ko par to saka Google?
[…]„cilvēks, kurš apliecina ticību Jēzum kā Kristum, vai cilvēks, kurš pieder reliģijai, kas sakņojas Jēzus mācībā”. Tātad, pirmām kārtām, kristietis ir cilvēks.
Ko par to saka Bībele – grāmata, kurā kristieši meklē atbildes? Apustuļu darbi 11:26 „Veselu gadu viņi pulcināja draudzi un daudzus mācīja; un Antiohijā vispirms mācekļus sauca par kristiešiem.”
Pirmo reizi mācekļus par kristiešiem nosauc Antiohijā. Īpaši ir tas, ka nevis viņi paši sevi nosauc par kristiešiem, bet apkārtējie – viņu darbu dēļ. Viņi rūpējās viens par otru, par nabagiem, par atraitnēm. Mācekļi nāca kopā biežāk kā vienreiz nedēļā, daudz lūdza. Apkārtējie to redzēja. Redzēja mācekļu darbus, to, ka viņi bija savādāki. Mācekļi un apkārtējie zināja, ka pirms tam ir bijis Jēzus un to, kāds Viņš ir bijis. Mācekļi sekoja Jēzum, centās būt kā Viņš. Tātad kristietis ir arī Jēzus sekotājs.
„Ir vārds Kristus un vārds – kristietis. Diezgan loģiski,” saka Raimonds, „Kristietis – cilvēks, kura piemērs ir Jēzus Kristus.”
Kristietis ir arī Dieva bērns. 1. Jāņa 3:1 „Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni, un mēs tādi arī esam. Pasaule mūs tāpēc neatzīst, ka tā Viņu nav atzinusi.” Dievs saka, ka grib, lai mēs esam Viņa bērni. Kas var būt īpašāks nekā attiecības starp māti un bērnu vai tēvam ar bērnu. Dievs grib, lai mēs Viņu saucam par tēti.
Ja kristietis ir Dieva bērns, viņš pieder Dieva ģimenei – draudzei. Dievs grib, lai katrs kristietis saprot, ka viņam nav jābūt vienam pašam. Jāņa 13:35 „No tam visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā.” Jēzus saka, ja Jums būs mīlestība savā starpā, apkārtējie varēs pateikt, ka esat Mani sekotāji.
Jautājums – kā, lai cilvēks, kurš tic Jēzum, pastāsta par Dieva mīlestību? Viens veids – runāt par to. Tas ir labi censties to teikt, bet reizēm vārdi maz ko nozīmē. Bet, ja cilvēks atnāk uz draudzi, kur cilvēki mīl viens otru, atbalsta, aizlūdz, zina, izsūdz grēkus, viņš redz mīlestību cilvēku starpā.

Kā es varu kļūt par kristieti?

1) Paskaties uz sevi. Ja Tev vajadzētu raksturot savas attiecības ar Dievu, kā Tu tās raksturotu?
Jāņa 1:3-4 „Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma.”
Tātad jebkuru cilvēku ir radījis Dievs un, ja cilvēkam nav Dieva – viņš ir izslāpis, nevis fiziski, bet garīgi. Paskaties uz sevi un padomā, vai Tu esi izslāpis pēc Dieva? Varbūt jūties nomaldījies? Kāpēc?

2) Paskaties uz savu lielāko problēmu. Grēks ir jebkura cilvēka lielākā problēma. Dievam tas sāp, līdz ar to grēks šķir no Dieva.
Jāņa 8:34 „Jēzus viņiem atbildēja: “Patiesi, patiesi Es jums saku: ikviens, kas grēku dara, ir grēka vergs.” Vergs ir pakļauts kaut kam, viņš nav brīvs. Mēs darām grēku un domājam, ka mūsu labie darbi to dzēš. Cilvēki domā, ka aizejot uz baznīcu kļūst labāki. Vai domā, ka ziedojumi palīdzēs sevi glābt, bet tā nav… Ir kāds pants:
Gal. 3:10 „Proti, visi, kas dzīvo bauslības darbos, ir zem lāsta; jo ir rakstīts: nolādēts ir ikkatrs, kas netur un nedara visu to, kas ir rakstīts bauslības grāmatā. -”
Tātad ar labiem darbiem nepietiek, un ar reliģiju nepietiek. Ne vienmēr tas, ka Tu ej baznīcu, nozīmē, ka esi kristietis. Tu vari saukties, bet, ja Tava dzīve to neparāda, tas neko nenozīmē.

3) Paskaties uz Dieva risinājumu.
Dievs sūta Jēzu, lai Viņš kļūtu par cilvēku. Parastu cilvēku, kā mēs.
Jāņa 1:14 „Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības.”
Ir kāds stāsts. Kāds vīrs nopērk akvāriju, ielaiž zivtiņas. Katru dienu ieber noteiktu devu barību, rūpējas. Akvārijs vienmēr ir tīrs. Tikai vīrs nesaprot vienu lietu, viņš tā rūpējas, bet katru reizi, kad vīrs pieiet pie akvārija, zivis tāpat bēg no viņa. „Ko man darīt, lai viņas mani saprastu?”, vīrs domā. Vienīgais risinājums, kas nāk viņam prātā ir – „man jākļūst par zivi”! Taču viņš nevar kļūt par zivi. Bet Dievs var kļūt par cilvēku, un Viņš arī kļuva, lai mēs Dievu beidzot saprastu, nevis bēgtu un baidītos.
1. Pēt. 2:24 „Viņš uznesa mūsu grēkus Savā miesā pie staba, lai mēs, grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai; ar Viņa brūcēm jūs esat dziedināti.”
Lūk, Dieva risinājums. Ir jābūt upurim. Kādam par to saplēsto stiklu ir jāmaksā. Parasti tā ir mamma vai tētis. Taču tas nav viss, Dievs Jēzu uzmodina no mirušajiem, Jēzus nav miris, Viņš ir dzīvs. Viņš ir mūsu cerība šodien, mūsu risinājums.

4) Ko man ar šo visu darīt?
Atzīties. Atzīsties, kur Tu esi. Iespējams esi nomaldījies, atzīsti to. Atzīsti, ka esi grēkojis.
1. Jāņa 1:8. „Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos.”
Ticēt. Tici tam, ko Dievs Tev saka. Dievs katru dienu grib mums teikt, cik dārgi viņam esam, ka mūs mīl. Bībele ir pilna tādu pantiņu.
Jāņa 3:16 „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību,”
– Klausīties uz Dievu. Kā var klausīties uz Dievu? Var lasīt Bībeli, lūgt, pavadīt laiku ar citiem kristiešiem, runāt ar viņiem par izlasīto, uzdot jautājumus.
– Pieņem. Pieņem Jēzu kā savu Glābēju. Pieņem to, ka Dievs vēlas kļūt par Tavu Tēvu.
Jāņa 1: 12 „Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam,”
Dieva bērns, cik gan īpaši tas skan!