Norisinājusies Vidusdaugavas Svētdienskolu sporta diena.

Šī gada 19. martā, jau trešo gadu pēc kārtas norisinājās Vidusdaugavas Svētdienskolu sporta

diena Viesītē. Šogad uz Viesīti bija ieradušās komandas no Jēkabpils, Neretas, Jelgavas, Ogres, un

pat Cēsīm. Protams, bija arī pašmāju komanda no Viesītes Baptistu draudzes.

Šoreiz komandas, nevis cīnījās viena pret otru, kā tas bijis iepriekšējos divus gadus, bet tika

jauktas savā starpā, tādējādi saliedējot kolektīvus.

Kā jau ierasts sporta dienā, par aktivitāšu daudzveidību kā lieliem, tā maziem bija patiešām

padomāts. Tika spēlēta iecienītā tautas bumba, mazākajiem dalībniekiem, kas jaunāki par 13 gadiem,

notika AWANAS stafetes.

Bija vairākas arī individuālās sacensības. Piemēram, bumbiņu šķirošana pa krāsām uz ātrumu,

šautriņu mešana, kā arī minūtes laikā vajadzēja parādīt, cik daudz reižu var uz raketes atsist pingponga

bumbiņu tā, lai bumbiņa nenokrīt uz zemes. Rezultāti bija patiešām iespaidīgi, un sacensība – sīva.

Neparasti sporta dienai bija tas, ka bija arī mājas darbi. Uz Bībeles testu bija jāiemācās 23.

psalms no galvas, kā arī tika pārbaudītas arī citas zināšanas uzdevumu un krustvārdu mīklu veidā.

Paši dalībnieki pēc pasākuma atzina, ka jauktas komandas palīdz saliedēties un iegūt draugus

citās Svētdienskolās. Tas nozīmē, ka mērķis ir piepildījies – jaunas draudzības un kontakti ir izveidoti.

Nākamā sporta diena noteikti būs. Viesītē vai kādā citā pilsētā, bet noteikti būs, jo šāda diena

bērniem ir patiešām vērtīga.