Kopš 2012. gada 11. februāra, kad uguns liesmās tika zaudēts mūsu lūgšanu nams, Dieva žēlastības pavadīti, vairāk esam izgājuši sabiedrībā. Tā kā mūsu draudzei telpas ir dažādās Viesītes pilsētas vietās, mēs satiekam daudz vairāk cilvēku un varam tiem pavēstīt labo vēsti par Kristu ne tikai vārdos, bet arī darbos. Liels uzsvars mūsu draudzē tiek likts darbam ar bērniem. Svētdienskolas darbs ir nepārtraukts kopš 1992. gada, kad to iesāka mūsu draudzes mācītājs Juris Grigs ar sievu Liliju. Svētdienskola ir vieta, kuru šo gadu gaitā ir apmeklējuši ļoti daudz bērnu. Lielai daļai šo bērnu vecāki nav aktīvi ticīgie un nepieder nevienai draudzei. Tā kā Viesītes baptistu draudzes svētdienskolas reputācija ir lieliska, tad šiem vecākiem nav iebildumu bērniem Dieva vārdus apgūt tieši pie mums. Dotajā brīdī svētdienskolu apmeklē 30 bērni. Jauniešiem tiek dota iespēja savu garīgo izaugsmi papildināt ar fiziskajām aktivitātēm kristīgajā bērnu sporta klubā „AWANA”. Bībeles „zelta” pantu apguve mijas ar fiziskajām aktivitātēm, kas gan patīk, gan ir noderīgi bērniem. Nepiespiestā atmosfēra palīdz vienam otru iepazīt tuvāk un paskatīties sevī dziļāk. Pieaugot un atklājot sevī Dieva dotos talantus, bērni drosmīgi un labprāt piedalās dažādās draudzes rīkotajās aktivitātēs. Lielākie jaunieši ir labi palīgi svētdienskolā. Kā vienu no lielākajām aktivitātēm ar jauniešu piedalīšanos un iniciatīvu programmas izveidē, jāmin misijas „Samariešu soma” akcija „Vislielākā dāvana.” Jaunieši un bērni dzied, attēlo dažādus uzveduma fragmentus un palīdz izdalīt dāvanas koncerta mazajiem apmeklētājiem. Pozitīvā attieksme pret šo akciju, ko draudze atbalsta un veic jau 12 gadus, dod bērniem drosmi stāstīt par Kristu ikdienā gan skolā, gan ārpus tās. Katru gadu šī akcija iepriecina 500 – 800 bērnus un viņu vecākus Viesītē un tuvākos novados: Aknīstes, Jaunjelgavas, Salas, Neretas. PIECELTIES NO PELNIEM Vita Liepiņa, Viesītes draudze Pasākums “Vislielākā dāvana” Aknīstē 11 Par tradīciju kļuvuši svētdienskolas vecāko bērnu un jauniešu gājieni uz Sociālās aprūpes centru un pie vientuļiem cilvēkiem Ziemassvētkos un Lieldienās, kad īpaši aktuāls ir jautājums par Kristus lielo nozīmi katra cilvēka dzīvē. Vēsts par Jēzus piedzimšanu, dzīvi, nāvi un augšāmcelšanos caur dziesmām un dzeju atver šo cilvēku sirdis un sasilda dvēseli. Tā mēs ceram Dieva debesu valstībai iemantot cilvēkus un dot iespēju tiekties pie Glābēja. Caur to arī fiziskās ciešanas un vientulība šķiet vieglāk panesamas. Vasarās novada un citiem bērniem tiek dota iespēja savas zināšanas papildināt Vasaras Bībeles Skolā. Bērni satiekas, sadraudzējas un ir vienoti dziesmās, radošajās darbnīcās, sportojot, kā arī atsvaidzinot vai iegūstot jaunu informāciju par Jēzus nezūdošo mīlestību. Svētku koncertā bērni iepriecina savus vecākus, kas nekautrējas notraukt arī prieka un sajūsmas asaru par bērna sniegumu. Šī gada 21. aprīlī organizējām Svētdienskolu sporta dienu, kurā šogad piedalījās sešas svētdienskolu komandas: no Jēkabpils, Madonas, Rēzeknes, Jaunjelgavas, Viesītes baptistu draudzēm, kā arī Neretas luterāņu draudzes. Komandas sacentās basketbolā, tautas bumbā, AWANAs stafetēs, kā arī Bībeles Zelta pantu zināšanā. Kausu, kuru esam iecerējuši kā ceļojošo kausu, ieguva Viesītes svētdienskolas komanda. Cerams, ka pasākums kļūs par ikgadēju notikumu. Jaunieši nedēļu sava brīvā laika vasarā var pavadīt starptautiskā nometnē. Cittautiešu iesaistīšanās nometnes darbā nes savu „rozīnīti”, tas ir ieguvums visiem, jo tiek iepazītas dažādas kultūras, mācāmies sevi prezentēt, pieņemt dažādo. Tomēr pats svarīgākais, kas visiem ir vienāds, neatkarīgi no tautības vai ādas krāsas, ir mīlestība uz Jēzu un ticība. Mēs varam dziedāt dziesmas ar vienādu melodiju, bet savas dzimtās valodas vārdiem, varam papildināt savas svešvalodas zināšanas, varam kalpot cilvēkiem un justies Dieva novērtēti. Produktīva sadarbība ir izveidojusies ar Viesītes sociālo dienestu. Cilvēkiem nepieciešams ne vien garīgais, bet arī materiālais atbalsts. Mūsu draudzes mācītājs un sieviešu kalpošanas apvienības māsas labprāt tiekas ar Svētdienskolas uzvedums Lieldienās 12 izmisušajiem cilvēkiem un sniedz atbalstu un iedrošinājumu. Nepieciešamās humānās palīdzības un pārtikas paku sniegšana tuvina cilvēkus Dieva vārda uzklausīšanai un ticības stiprināšanai viņu sirdīs. Tieši izmisuma brīdī cilvēka sirds ir visatvērtākā Dievam. No 2013. gada draudzes locekļi aktīvi darbojas „zupas virtuvē,” kurā līdz 80 cilvēku 3 reizes nedēļā var saņemt siltu ēdienu. Lai arī motivācija apmeklēt šo virtuvi katram ir savādāka, ļaudis šo atbalstu novērtē: kļuvuši komunikablāki, vairāk uzticas draudzes locekļiem, labprāt iesaistās sarunās ar mācītāju. Šis ir lauks, kurā var sēt Dieva sēklu, ticot un cerot, ka tā nesīs augļus nākotnē. Regulāri draudzē notiek dievkalpojumi. Ik svētdienu Dieva vārds tiek sniegts ne tikai savas draudzes locekļiem, bet arī nejauši ienākušiem. Ik svētdiena no Dieva dota mums atpūtai un svētku svinēšanai. Atrašanās dievkalpojumā ir sevis attīrīšana un dziļāka Dieva izpratnes iespēja. Pozitīvi, ka mūsu draudzē ikviens var liecināt par Dieva varenajiem darbiem viņa dzīvē. Kopīgi lūgšanu vakari, Bībeles studēšana saliedē draudzi vienā veselumā un visi kļūstam vienoti Dieva Svētajā Garā. Lai arī mēs esam izgājuši sabiedrībā, ikvienam draudzē ir vēlēšanās atgriezties savā lūgšanu namā. Mēs ticam un ceram, ka Dieva žēlastība būs ar mums un mēs slavēsim Dieva varenību jaunajā draudzes namā.

Vita Liepiņa, Viesītes draudze

http://www.lbds.lv/uploads/resources_files/198/mm-2014-06-junijs.pdf