Pagājušo svētdien (7.februārī) pie mums ciemojās Deivids (David Roney). Viņš nāk no Amerikas (Greenfield, Indiana), bet jau 4 gadus kalpo un dzīvo Latvijā –Kuldīgā. Deivids aktīvi iesaistās organizācijā „Josiah Adventure”. Ar šīs organizācijas palīdzību ir lieliska iespēja evanģelizēt Latvijā un veidot vasaras nometnes, kurās tiek veidota sadarbība un atbalsts ar citām draudzēm no Amerikas.

Svētdien mēs kopīgi lasījām un domājām par piedošanu, Dieva piedošanu un stāstu no Daniela grāmatas 9. nodaļas. Šajā stāstā Daniels lūdz Dievam nožēlu par savas tautas grēkiem. Varbūt liekas , kāpēc Daniels lūdz nožēlu, jo viņš taču taisnīgi dzīvo, bīstas Dieva, bet viņš saprot, ka visi ir vienādi. Mēs visi esam vienādi – grēcinieki, un visi grēki – ir vienādi. Tad, kad Daniels beidza lūgt viņam tika pateikts, ka tiklīdz viņš bija sācis lūgt, viņam jau bija dota atbilde.

Mēs varam redzēt, ka Dievs grib mums piedot grēkus, bet svarīgi ir nākt, atzīties Dieva priekšā un nožēlot tos. Viņš grib piedot grēkus nevis tāpēc, ka mēs esam labi, bet gan tāpēc, ka Viņš ir labs. Ja mēs izdarām ko nepareizu, nevajag domāt, ka tagad man ir jālabojas un tad es varēšu nožēlot. Mēs nevaram sevi izlabot, bet ja esi ko nepareizi izdarījis, nāc tāds kāds tu esi Dieva priekša un nožēlo savus grēkus.