6.aprīlī Viesīte baptistu draudzes organizētajā Vidusdaugavas sporta spēlēs uzņēma 8 Svētdienskolu komandas no Āgenskalna, Bauskas, Cēsīm, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Ogres un Viesītes. Jau rīta agrumā viesītieši aktīvi rosījās, lai no tālā ceļa uzņemtu sportistu komandas. Pēc rīta kafijas iemalkošanas un brokastu maizīšu notiesāšanas, visi svinīgi sapulcējās lielajā Viesītes sporta skolas zālē.  Ar lūgšanu sacensības atklāja Viesītes baptistu draudzes mācītājs J.Grigs. Pēc tam vārds tika dots Viesītes pašvaldības izpilddirektoram A.Žukam. Ar sirsnīgu uzrunu, un nelielām enerģijas dāvanām, uzstājās LBDS Svētdienskolu apvienības vadītāja E.Roze. Visus aizkustināja uzmundrinājums, ka primārais šajās sacensībās ir sportot prieks un sadraudzība savā starpā, bet cīņa par kausu- sekundāra lieta. Rīta cēliens iesākās ar visiem zināmo tautas bumbas spēli. Visas komandas varēja tikties savā starpā un izspēlēties pēc sirds patikas. Uzvarētāji šajā sporta aktivitātē izrādījās mājinieki – Viesītes svētdienskolas komanda, aiz sevis atstājot, Neretas un Jēkabpils komandas.

Paralēli norisinājās netradicionālās sporta aktivitātes: „Precīzi mērķī!,” „Čūskas audzēšana,” „50 pret 50” un „Kaučuka tenisists.” Sporta dienas dalībniekiem bija dota iespēja sevi pārbaudīt visās aktivitātēs. Pēc pusdienu cēliens tika sākts ar florbola spēli. Āgenskalna draudzes pārstāvis Gatis visus klātesošos iepazīstināja ar spēles noteikumiem, un spēle varēja sākties. Šoreiz, laika taupības nolūkos spēlēts, tika divās apakšgrupās. Spēcīgākie bija Neretas luterāņu draudzes svētdienskolas spēlētāji, otrie stiprākie – Āgenskalna draudzes sportisti. trešo vietu sīvā cīņā sev izcīnīja Jēkabpils draudzes svētdienskolnieki. Paralēli savas zināšanas varēja pārbaudīt „Bībeles stafetē”, kuru sagatavoja Viesītes Svētdienskolas vadītāja Sv. Dronka. Dažādas krustvārdu mīklas, testi un „zelta pantiņu” zināšanu pārbaude atspoguļoja ikdienas darbu ikvienā draudzē. Zinošākie šajā stafetē izrādījās Viesītes draudzes erudīti, Neretas komanda stabili noturēja savas otrās vietas pozīcijas, bet trešie labākie šajā pārbaudījumā bija Ogres 3V komanda. Noslēgumā visas komandas varēja izvirzīt 6 pārstāvjus noslēguma AWANAs kombinētajai stafetei. Jāatzīst, ka azarts bija liels un rezultāti ļoti blīvi. Ar nepilnu divu sekunžu starpību pārāki izrādījās Viesītes komandas stafetes veicēji. Otrie – Cēsu komanda un trešās vietas ieguvēji Ogres komanda, kas Cēsu komandai piekāpās par vienu sekundi. Kad visas aktivitātes bija beigušās, sākās punktu summēšanas lielais darbs. Galarezultātā, trīs komandas dalīja 5.-7. vietu. Tikai par vienu punktu no bronzas medaļām, 4.vietu ieguva Ogres 3V komanda. Bronzu savā īpašumā ieguva Jēkabpils Baptistu draudzes komanda – vadītājas Inese Kaļupniece un Zanda Lūse. Sudrabu uz savām mājām aizveda Neretas Luterāņu draudzes svētdienskolas komanda –vadītāja Dita Pavloviča. Kauss un zelta medaļas, otro gadu pēc kārtas, tika Viesītes svētdienskolas komandai – vadītāja Sv.Dronka. Katra komanda saņēma diplomu par aktīvu līdzdarbošanos sporta dienā un Viesītes pašvaldības sarūpēto balvu. Tika sveikti arī individuālo sporta veidu godalgoto vietu ieguvēji ar diplomiem un piemiņas balvām, kā arī labākie Bībeles stafetes laureāti. Prieks un saviļņojums bērnu acīs pierādīja, ka šāda veida sadraudzība ir ļoti svētīga ikvienam. Īpašs paldies ikvienam tiesnesim un visiem, kas atbalstīja šīs sporta spēles, kā arī spēja sevī paturēt šo Vidusdaugavas sporta spēļu moto: „Uzvarēt ne vienmēr nozīmē būt pirmajam. Uzvara – tas ir tad, kad Tu esi palicis labāks, kā biji”(Craig Bellemy). Ticam, ka ikviens mēs kļuvām labāki un nekad neaizmirsīsim, ka galvenais uzvarētājs mūsu dzīvēs ir Jēzus.

Vita Liepiņa

Viesītes Baptistu draudze

Neliels ieskats no pasākuma:

[youtube]https://youtu.be/Mny2I0hQCR0[/youtube]