Sestdien, 13.februārī, jau ceturto gadu pēc kārtas Viesītes draudzes jaunieši un svētdienskolas skolnieki devās uz Aknīsti, Asari un Gārseni, lai novadītu pasākumu ,,Vislielākā dāvana”.

Šajā pasākumā bērniem vecumā no 2 – 9 gadiem bija iespēja saņemt dāvaniņas un dzirdēt vēsti par Vislielāko dāvanu – Jēzu.

Šis pasākums iesākās ar skanīgām dziesmām un mācītāja uzrunu, kurš šoreiz stāstīja par mīlestību, akcentējot rakstuvietu no Bībeles – Jāņa 3:16 „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.”

Pasākuma turpinājumā jauniešu rādīja skečus un dziedāja dziesmas, kas vēstīja par Jēzus mīlestību un piedošanu.

Dalot dāvanas bija patīkami redzēt bērnu prieku pilnās sejas tās saņemot un vēlmi ieraudzīt, kas tur būs iekšā. Cerams, ka tā sēkliņa – vēsts par Jēzu, iekrita katrā no šiem cilvēkiem, kas šajos pasākumos bija, un ir mainījusi vai mainīs viņu dzīvi.